Elinzity AB nästa generations
installationsföretag

Vilka är vi och vad står Elinzity för?
Scrolla ner och ta del av vår bakgrund och värdegrund.

Vi är det stora företagets resurser och kompetens med det lilla företagets personlighet, omtanke och flexibilitet

Vi växer tillsammans med vår viktigaste resurs, vår personal, genom nytänkande och vilja att ständigt utvecklas. Vi frångår normen och vi är övertygade om att laganda och samarbete kan effektivisera på alla nivåer.
Det gör oss till en efterfrågad samarbetspartner samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare.

Affärsidé
Elinzity AB är ett heltäckande Installationsföretag och samtidigt en samarbetspartner för inhyrning av personal. Vi är det stora företagets resurser och kompetens med det lilla företagets personlighet, omtanke och flexibilitet. Vår personal utgör grunden till vår efterfrågan och tack vare dem kan vi också vara nytänkande och bryta normen inom branschen. Vår bredd gör oss till en trygg samarbetspartner.

Vision
Elinzity AB är en självklar och efterfrågad samarbetspartner med återkommande kunder inom elinstallation. Det lyckas vi med genom att alltid ha kundfokus och leverera kvalitet.

Vår historia

Elinzity AB grundades 2006 av Ola Fogelmark och Björn Lundberg. De två fotbollskamraterna insåg tidigt att deras olikheter blev deras styrka i att driva företag. Inledningsvis utgjordes stommen av 5 duktiga serviceelektriker, alla dessutom med lagidrotten som gemensam bakgrund. Idrottsbakgrunden gjorde det naturligt att just laganda också blev och är vår värdegrund. Efter att stadigt ha växt sedan starten för dryga 12 år sedan stod Elinzity 2018 inför ett vägskäl. Då ett företag på ca 25 anställda med flera framgångsrika år bakom sig, men med viss begränsning i att kunna ta på sig större om mer omfattande projekt. För att ta nästa kliv krävdes en mer omfattande organisation med tydligare roll- och arbetsfördelningar samt att sjösätta en ny affärsmodell för branschen.

Idag är Elinzity 74 anställda och är på god väg mot målet att bli en av de stora aktörerna på den västsvenska marknaden. Målsättningen att år 2023 ha landat i en stabil organisation med återkommande kunder och med en årlig omsättning på ca 100 miljoner känns rimlig utifrån intern struktur och extern efterfrågan.

Förutom att erbjuda helheten inom elinstallation med allt från service, renovering, kontorsanpassning och större entreprenader med tillhörande projektering och arbetsledning finns dessutom möjligheten att hyra personal av Elinzity. Det blev tydligt att marknaden efterfrågade erkänt duktiga montörer och vår personal är vår resurs för våra projekt, men kan också vara våra samarbetspartners resurs för att klara sina projekt. Därav vet våra kollegor i branschen att det är erkänt duktiga montörer som vid kortare perioder kan hjälpa till att kapa arbetstoppar.

Sedan januari 2022 ägs Elinzity av företagsgruppen Novedo. En trygg partner i vår fortsatta utvecklingsresa och som stöttar oss att fortsätta nå vår målbild.

Vårt CSR arbete

Vårt CSR arbete 

Vi är en arbetsgivare som bryter normen inom elbranschen. I vårt företag finns 12 olika nationaliteter som berikar oss och vår företagskultur. Det har alltid varit en självklarhet att vara en dörröppnare för nyanlända. Ge dem en chans att få visa sina kompetenser i en bransch som de kanske tidigare tillhört eller vill tillhöra i uppbyggnaden av ett nytt liv i ett nytt land.

Vi ser det som en självklarhet att kompetenspåfyllnad sker med lärlingar från gymnasiet varje år. Under 2021-22 har vi 9 lärlingar varav tre av dem är från vuxenutbildningen. Ni som säger att unga idag inte är arbetsvilliga…kom och besök oss vi kan bevisa motsatsen!

Dessutom får vi vara samarbetspartner till det fina bostadsprojektet i Tolered på 110 lägenheter.

Sponsorstöd

Under 2021-2022 har vi valt att stödja Aktiv Skola, Nattvandrarna, Svenska Narkotikapolisföreningen och Giving People då vi anser att arbetet med att stärka ungdomar är extremt viktigt utifrån många perspektiv inte minst samhällsekonomiskt.